sloffen

Het vuurvliegje en de pissebed zaten samen op de bank. Ze hadden allebei een kopje thee en het vuurvliegje had haar lampje aan, maar niet te fel. Buiten waaide het en af toe hoorden ze regen. De pissebed knorde tevreden.
Het vuurvliegje keek om zich heen en zag opeens een witte cirkel om de bank getekend op de grond. Ze wees ernaar. ‘Wat is dat?’
‘Dat is krijt’, zei de pissebed ‘Dat heb ik gedaan.’
Het vuurvliegje bestudeerde de witte lijn. ‘Waarom?’

‘Dat is mijn comfortzone’, zei de pissebed. ‘Binnen de cirkel’
‘Com-fort-zo-ne.’ Het vuurvliegje herhaalde het langzaam en keek blijkbaar zo verward dat de pissebed begon uit te leggen. ‘Dat is de plek waar ik me veilig voel, waar ik me prettig voel. Het is waar iedereen is die ik ken.’
De pissebed schonk nog een beetje thee bij. ‘Het is waar ik doe wat ik al kan. Het is waar ik onder een dekentje op de bank zit met sloffen aan.’
Het vuurvliegje keek naar een berg sloffen in de hoek verderop bij de deur.
‘Nou ja ik heb niet altijd sloffen aan als ik in mijn comfortzone zit hoor’, zei de pissebed. ‘Alleen als ik koude voeten heb.’

Het vuurvliegje ging staan midden in de cirkel. ‘Dus dit is binnen je comfortzone?’
‘Ja’, zei de pissebed.
Het vuurvliegje zette een stapje buiten de rand. ‘En hier?’
‘Nee daar niet.’
Het vuurvliegje ging nét buiten de rand staan aan de andere kant, bij het raam.
‘Nee ook niet, daar tocht het.’
Het vuurvliegje liep terug naar de bank en nam een slokje thee. ‘Lekker, kamille?’
De pissebed knikte.

‘En kom je ook wel eens uit je comfortzone?’ vroeg het vuurvliegje.
‘Waarom zou je dat willen?’ zei de pissebed.
Het vuurvliegje keek om zich heen. Het was lekker warm, er was thee, er was gezelschap, er waren veel sloffen en er lagen ook nog koekjes op een tafeltje net binnen de comfortzone. Dat was een hele goede vraag…waarom zou je dat willen?

Van buiten hoorden ze ineens geroep en gelach. ‘De zon schijnt weer, het is lekker hier. Gaan jullie mee naar het strand? We hebben taart en spelletjes en we gaan een groot vuur maken!’ Daarna hoorden ze een hoop gezoem. De bijen waren op pad. Het klonk heel gezellig.
Aarzelend keek de pissebed naar de witte lijn.